Contact

Secretariaat:
Ruud Oosterveer
secretaris@mbvw.nl
06 22 06 67 86

Penningmeester:
Perry Knijnenburg
IBAN: NL84 INGB 000 430 25 92
op naam van “Penningmeester Modelbouwvereniging Wassenaar”

Clubavond elke vrijdag vanaf 20:00 uur
op de zolder van het "van Heeckerenhuis"
van Heeckerenstraat 2 in Wassenaar.
Het van Heeckerenhuis vindt u tegenover
de Warenar.

Contact Formulier